ΔΕ500Η ΔΕ510Η - Σχεδιασμός Διαδικτυακών Τόπων

ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιγραφή

Απόκτηση βασικών γνώσεων σχεδιασμού ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Κατανόηση βασικών αρχών δημιουργίας ιστοσελίδων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις