ΔΕ700Σ ΔΕ710Σ - Διαφημιστική Εκστρατεία

ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων περί του τρόπου λειτουργίας, του σκοπού και της δεοντολογίας που διέπουν την λειτουργία των διαφημιστικών μέσων. Εμπέδωση μεθοδολογίας και με εργασιακές ασκήσεις και απόκτηση δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων. Απόκτηση γνώσεων για την διατύπωση προγράμματος μετάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος και έλεγχο της αποτελεσματικότητας του.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις