ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Βερβερίδης - Ververidis Φίλιππος - Filippos

Περιγραφή

Τίτλος του μαθήματος:   Γεωργική Χημεία


Κωδικός αριθμός του μαθήματος: FP1001(Θ)/ FP1101(Ε)

Τύπος του μαθήματος:  Μικτό

Επίπεδο του μαθήματος:  Υποχρεωτικό μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος

Έτος σπουδών: 1o 

Εξάμηνο:   1ο (Α')

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες

Θεωρία [συνδιδασκαλία με το Τμήμα ΘΕΚΑ] + 3 ώρες εργαστήριο

Αριθμός απονεµόµενων πιστωτικών μονάδων (ECTS):  5,5 (4 θεωρίας και 1,5 εργαστηρίου.)

Όνομα του διδάσκοντος/Υπευθ. του μαθήματος:  

Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης,
Καθηγητής


Προαπαιτήσεις - Προαπαιτούμενα μαθήματα: Όχι


 Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώση βασικών χημικών εννοιών. Ονοματολογία βασικότερων ανόργανων και οργανικών ενώσεων.


Στόχοι:
Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα):

Η απόκτηση και η εμπέδωση βασικών γνώσεων Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας

και Βιοχημείας, οι οποίες άπτονται του αντικειμένου της Γεωπονικής Επιστήμης. Η

πλημμελής γνώση βασικότατων χημικών εννοιών που δρουν καταλυτικά στη μετέπειτα αφομοίωση των γεωπονικών θεμάτων
Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

 

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-ΥΛΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

-ΥΛΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 

-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΕΙΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΣΠΟΥΔΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

-Η ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

-ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ & ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΑΔΕΣ

-ΑΡΑΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ

-ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ Σ.Δ.

-ΕΙΔΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ Σ.Δ.

-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ Κ.Σ.Δ.

-Η ΣΠΟΥΔΕΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Κ.Σ.Δ.

-ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Σ.Δ.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Σ.Δ

-ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

-ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

-ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

-ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

-ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΡΗΤΑ ΜΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

-ΤΑΞΕΙΣ Χ.Α. ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

-ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

 

-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

-ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

-ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Χ.Ι.

-ΝΟΜΟΣ ΦΥΓΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

 

-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

-ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

-ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΞΕΑ/ΒΑΣΕΙΣ

-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η+ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

-ΙΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΑΛ. ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

-ΝΟΜΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ OSTWALD (ΑΣΘ. ΗΛ/ΤΩΝ)

 

-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ/ΑΥΤΟΙΟΝΙΣΜΟΣ Η2Ο

-ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κw, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΗ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΗ

-ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΑΛ. ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

-ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ/ΠΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

 

-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΣΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

-ΕΞΙΣΩΣΗ HENDERSON-HASSELBALCH-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ Ρ.Δ.

-ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ρ.Δ.

-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

 

-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

-ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

-ΠΟΙΑ ΙΟΝΤΑ ΑΛΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΥΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΔΡΟΠΥΟΝΤΑΙ

-ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΑΠΡΩΤΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

-ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΑΝΙΟΝΤΑ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ

-ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΔΟΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ

-ΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΔΟΤΕΣ & ΑΝΙΟΝΤΑ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ

 

-ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΛΑΤΑ

-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

-ΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

-ΣΘΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

-ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΧΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΗΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

-ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΝΨΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΙΟΝΤΑ

-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

-ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 'ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ"

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

-ΧΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

-ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

-ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3995
Αρ. Προβολών :  30842

Ημερολόγιο