ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του  μαθήματος : Η εισαγωγή των σπουδαστών στον τεράστιο κόσμο των δομικών υλικών και ειδικότερα:

  • Η γνωριμία της δομής, ιδιοτήτων και εφαρμογών των κυριοτέρων υλικών του κλάδου των δομικών κατασκευών.
  • Η συσχέτιση της δομής των υλικών με τις ιδιότητες.
  • Η ορθή επιλογή των κατάλληλων υλικών με βάση τις ιδιότητες, τις απαιτήσεις ασφάλειας και της συμπεριφοράς τους στο χρόνο και τους εξωτερικούς παράγοντες.
  • Η εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων δειγματοληψίας και ελέγχου των υλικών.
Κωδικός: GT127
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις