ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ

Περιγραφή

Μάθημα                    : Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Ώρες                          : 2  Εργαστήριο

Διδάσκων                 : Μπενέτος Θωμάς (benetos@staff.teicrete.gr)

Δικτυακός τόπος     : https://eclass.teicrete.gr

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

Αδρανή Υλικά

Άσκηση  1. Κοκκομετρική Ανάλυση

Άσκηση  2. Ανάμειξη αδρανών υλικών

Άσκηση  3. Δοκιμή Los Angeles

Άσκηση  4. Προσδιορισμός παιπάλης στην άμμο

Άσκηση  5. Προσδιορισμός ειδικών βαρών και
                    Υδροαπορροφητικότητας αδρανών υλικών

Άσκηση  6. Δοκιμή Ισοδύναμου άμμου

 

Τσιμέντο

Άσκηση  7. Προσδιορισμός χρόνου αρχικής και τελικής
                     πήξης. ( Vicat )

Άσκηση 8  Προσδιορισμός απώλειας σε πύρωση τσιμέντου

Άσκηση 9 Προσδιορισμός pH Τσιμέντου και βάθους ενανθράκωσης σκυροδέματος

 

Μεταλλικά υλικά

Άσκηση 10. Μακροσκοπική διάκριση μετάλλων

Άσκηση 11. Σκληρότητα μεταλλικών υλικών

 

Κεραμικά υλικά

Άσκηση 12. Προσδιορισμός σκληρότητας κατά Mohs

Άσκηση 13. Προσδιορισμός διαστάσεων κεραμικών
                      πλακιδίων

Περισσότερα  
Κωδικός: GT128
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

-ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

-ΤΣΙΜΕΝΤΟ

-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

-ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

-ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ

-ΤΟ ΞΥΛΟ

-ΑΣΦΑΛΤΟΣ

-ΠΙΣΣΑ

-ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑ

-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

-ΧΡΗΣΕΙΣ

-ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΒ ΥΛΙΚΩΝ

-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

-ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

 

-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

-ΠΟΙΟΤΗΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

-ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

-ΔΟΚΙΜΗ LOS ANGELES

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

-ΔΟΚΙΜΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ

 

-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

 

-ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

-ΚΑΤΑΤΑΞΗ

-ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ MOHS

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

-ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

-ΑΡΧΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΑΝΘΙΖΟΝΤΑ ΑΛΑΤΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ

 

-ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

-ΜΕΤΑΛΛΑ / ΚΡΑΜΑΤΑ / ΧΑΛΥΒΑΣ

-ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

-ΣΥΣΤΑΣΗ

-ΤΥΠΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

-ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΥΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PH ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ

 

-ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

-ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

 

-ΜΕΘΟΔΟΣ

-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1400
Αρ. Προβολών :  16146

Ημερολόγιο