Σεμινάριο Πρωτοετών Tμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Περιγραφή

Οδηγίες πρόσβασης για το eclass και την Τηλεδιάσκεψη : https://delos.hmu.gr/opendelos/search?dp=KEDIMA

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/10/23!!!!!

Το σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται μια φορά το χρόνο το χειμερινό εξάμηνο και θα
επαναλαμβάνεται και το εαρινό.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

9/10

10/10

11/10

13/10

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εξερευνήσει και να επιδείξει θεμελιώδη ψηφιακά εργαλεία(αποτελεσματικότερος χειρισμός του eclass, τα εργαλεία Microsoft, το ΕΥΔΟΞΟΣ, το students στη δήλωση μαθημάτων κλπ. ) και πλατφόρμες που ενισχύουν τη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών και παρέχουν ευελιξία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο ΕΛΜΕΠΑ. Ταυτόχρονα, μέσω της εκμάθησης νέων περιβαλλόντων μάθησης και συνεργατικής εργασίας, οι επιμορφούμενες/οι θα καταστούν ικανές/οί να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία ενισχύοντας τελικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο