Σεμινάριο Πρωτοετών Tμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ

Περιγραφή

Οδηγίες πρόσβασης για το eclass και την Τηλεδιάσκεψη:  https://delos.hmu.gr/opendelos/search?dp=KEDIMA

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10/23!!!!!

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

23/10

24/10

25/10

26/10

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

19:00-21:30

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εξερευνήσει και να επιδείξει θεμελιώδη ψηφιακά εργαλεία(αποτελεσματικότερος χειρισμός του eclass, τα εργαλεία Microsoft, το ΕΥΔΟΞΟΣ, το students στη δήλωση μαθημάτων κλπ. ) και πλατφόρμες που ενισχύουν τη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών και παρέχουν ευελιξία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο ΕΛΜΕΠΑ. Ταυτόχρονα, μέσω της εκμάθησης νέων περιβαλλόντων μάθησης και συνεργατικής εργασίας, οι επιμορφούμενες/οι θα καταστούν ικανές/οί να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία ενισχύοντας τελικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι επιμορφούμενες/οι μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα μπορούν:
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης
Περισσότερα  

Ημερολόγιο