Σεμινάριο για φοιτητές προχωρημένου εξαμήνου του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Κ. Ντινοπούλου / Μ. Αμπαρτζάκη/ Α. Μωράτη / Ε. Καρτσώνη

Περιγραφή

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/10/23!!!!!

Θα έχει διάρκεια 1 μήνα εξ αποστάσεως (θα επαναλαμβάνεται τις ίδιες ώρες και ημέρες κάθε εβδομάδα):

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

30/10

31/10

1/11

2/11

3/11

 

       
     

16:00-18:30

 
19.00- 20.30

 

     
   

 

   

Το σεμινάριο αυτό θα επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές ομάδες φοιτητών ανά τμήμα και εκτός του παιδαγωγού θα οργανώνει και παρουσιάζει τα παιδαγωγικά θέματα, θα γίνονται παρουσιάσεις και από έμπειρους καθηγητές του κάθε τμήματος.

Στο σεμινάριο οι φοιτητές θα έρχονται σε επαφή με τις επικρατούσες μεθοδολογίες μάθησης και επίσης θα καλύπτονται θέματα όπως:

 • Ετοιμότητα για μάθηση
 • Στόχοι μάθησης
 • Δομή και αλληλουχία δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων
 • Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων
 • Λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό πόρων για κάθε στόχο
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες βαθμολόγησης
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση καθώς ολοκληρώνεται κάθε στόχος
 • Συμμετοχ
Περισσότερα  

Ενότητες

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο συμμετοχής στο σεμινάριο και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Μαθησιακοί στόχοι της επιμέρους ενότητας:

 • Να καταλάβουμε ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας ακαδημαϊκής εργασίας.
 • Να μάθουμε πώς οργανώνεται μία ακαδημαϊκή εργασία.
 • Να γνωρίσουμε τα μέρη μιας ακαδημαϊκής εργασίας και το περιεχόμενό τους.
 • Να μάθουμε μερικά από τα κύρια κριτήρια ποιότητας μιας ακαδημαϊκής εργασίας.

 

Σε τι μας βοηθάει αυτή η γνώση:

Να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες του Πανεπιστημίου μας όσον αφορά την εκπόνηση των ακαδημαϊκών εργασιών.

Να κατανοήσουμε καλύτερα τα κριτήρια με βάση τα οποία οι καθηγητές αξιολογούν τις ακαδημαϊκές εργασίες.

Να κατανοήσουμε τις δεξιότητες ζωής που αναπτύσσουμε μέσα από τις διεργασίες συγγραφής μία ακαδημαϊκής εργασίας.

Μαθησιακός στόχος της ενότητας:

Να αναστοχαστούμε πάνω στον τρόπο που μελετάμε και να εντοπίσουμε σημεία βελτίωσης της προσωπικής μελέτης.

Ημερολόγιο