Μάρκετινγκ

Alexandros Apostolakis

Περιγραφή

Σκοπός

Να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες του marketing, οι βασικές λειτουργίες του σε στρατηγικό επίπεδο, καθώς και ο ρόλος του marketing στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (κυρίως) στην περίπτωση των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Κωδικός: PGRAD_OMM104
Τμήμα: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το μάθηαμ "Μάρκετινγκ" (σειρά διαλέξεων, βιβλιογραφία κτλ.). 

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΙΙ

Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Τμηματοποίηση Ζήτησης

Συζήτηση για την Εργασία του Μαθήματος

Αξία Μέσω Προϊόντων και  Μαρκών | Επωνυμιών

Ανάλυση και Ανάπτυξη  Νέων Προϊόντων

Επαναληπτική Διάλεξη

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις