ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΒΑ

Alexandros Apostolakis

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

Το Ερευνητικό Αντικείμενο

Το Ερευνητικό Αντικείμενο

(Πρακτικές Εφαρμογές και Ολοκλήρωση Διάλεξης)

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

 

Βιβλιογραφία

Μιχάλης Νικητάκης

Βιβλιογραφική Επισκόπηση | Κριτική Βιβλιογραφία

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Ποιοτική Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα

Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Επαναληπτική Διάλεξη

Ημερολόγιο