ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΒΑ

Alexandros Apostolakis

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PGRAD_OMM107
Τμήμα: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

Το Ερευνητικό Αντικείμενο

Το Ερευνητικό Αντικείμενο

(Πρακτικές Εφαρμογές και Ολοκλήρωση Διάλεξης)

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

 

Βιβλιογραφία

Μιχάλης Νικητάκης

Βιβλιογραφική Επισκόπηση | Κριτική Βιβλιογραφία

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Ποιοτική Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα

Ημερολόγιο