ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ MARKETING

Markos Kourgiantakis

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι σημαντικές αλλά εξειδικευμένες προεκτάσεις και μορφές του marketing και συγκεκριμένα θέματα α) Καταναλωτικού marketing, β) Βιομηχανικού Marketing και γ) Marketing βασισμένου στις νέες Τεχνολογίες.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις