ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ

Περιγραφή
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση, Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης, Ψηφιακοί Χάρτες, το Σύστημα GPS 
Κωδικός: TD103
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

 

-ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

-ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ GPS

-ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

 

-ΔΕΚΤΕΣ ΨΕΥΔΟΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

-ΔΕΚΤΕΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ C/A

-ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GPS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΨΕΥΔΟΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ GPS

-ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ GPS

-ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΥΚΛΩΝ

-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΛΙΓΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΠΛΥΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

-ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ GPS

-ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

-ΨΕΥΔΟΚΙΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

-ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΕΠ

-ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΠ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

-ΤΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-Η ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

-Η ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ

-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

-Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GPS ΣΤΗ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

-ΤΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

-ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GPS

 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GALILEO

-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΝΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS

-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GPS-GLONASS-SLR

-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GALILEO

 

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (GLOBAL FIT)

-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΕΜΒΟΛΗΣ

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΚΑΝΑΒΟ

-ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

-ΔΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

-ΔΙΚΥΒΙΚΗ ΠΡΕΜΒΟΛΗ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2981
Αρ. Προβολών :  24356

Ημερολόγιο