Μαθηματικά Ι

MARINA BITSAKI

Περιγραφή

Αναπτύσσονται βασικές γνώσεις των μαθηματικών που απαιτούνται για τη διαχείρηση και τη μελέτη προβλημάτων του γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου.  

Κωδικός: TD131
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ορισμός συνάρτησης, πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών, ιδιότητες συναρτήσεων, ευθεία, παραβολή, πολυωνυμική, εκθετική, λογαριθμική, τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Ορισμός ορίου, ιδιότητες ορίων, πλευρικά όρια, συνέχεια, θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, εφαρμογές. 

Έννοια της παραγώγου, κανόνες παραγώγησης, ρυθμός μεταβολής, θεώρημα μέσης τιμής, ασύμπτωτες, μελέτη συνάρτησης, εφαρμογές.

Αόριστο ολοκλήρωμα, μέθοδοι ολοκλήρωσης, ορισμένο ολοκλήρωμα, εμβαδόν επιπέδου χωρίου, εφαρμογές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις