ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ

Περιγραφή

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ EC4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κωδικός: TD153
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις