Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ioannis Rompogiannakis

Περιγραφή

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στο να συνδέσει τις επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και των Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο καθοριστικός ρόλος της τεχνολογίας στην οργάνωση σύγχρονων επιχειρήσεων.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τα ακόλουθα:

  • Σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα για την οργάνωση της εργασίας σε τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις
  • Κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στη σύγχρονη επιχείρηση και την κατανεμημένη οργάνωση της εργασίας
  • Ανάδειξη και διείσδυση στα νέα ζητήματα που εγείρονται από την κατανεμημένη οργάνωση της εργασίας
  • Εξοικείωση με συγκεκριμένες τεχνολογίες και Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης με το φακό της ανάλυσης περιπτώσεων χρήσης

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, η θεματολογία του μαθήματος εστιάζει στο τρέχον τεχνολογικό παράδειγμα και τις επιπτώσεις του στη σύγχρονη επιχείρηση.

Δομή, μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης

Διαλέξεις που θα βασίζονται σε διαφάνειες, βιντεοσκοπήσεις και ανάλυση πραγματ

Περισσότερα  
Κωδικός: TH203
Τμήμα: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις