ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Σταματάκης Αντώνης, Μανώλης Προκοπάκης, Ιωάννης Γιώτης

Περιγραφή

Διδάσκοντες

Θεωρία: Ιωάννης Γιώτης (igiotis@staff.teicrete.gr)


Πραξη-Άσκηση
    Μανώλης Προκοπάκης,


Εργαστήριο:
Σταματάκης Αντώνης (sant@staff.teicrete.gr),

                    Ιωάννης Γιώτης (igiotis@staff.teicrete.gr)

                        

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό - Μ.Γ.Υ

Έτος σπουδών: 1o

Εξάμηνο: Α΄

Ώρες Θεωρίας: 1               

Ώρες Ασκησης - Πράξης: 1       

Ώρες Εργαστηρίου: 2

Διδακτικές μονάδες : 4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δομής, περιεχομένου, βιβλιογραφίας και εμφάνισης μιας επιστημονικής εργασίας. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν βασικές έννοιες της Πληροφορικής και να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση βασικών εφαρμογών υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της Συγγραφής επιστημονικής εργασίας οι φοιτητές διδάσκονται:

  • Αρχές - δομή επιστημονικού κειμένου
  • Τρόπος σύνταξης κειμένου - αξιοποίηση πηγών
  • Βιβλιογραφικές πηγές -
Περισσότερα  
Κωδικός: YK100
Τμήμα: ΣΕΥΠ - ​Σχολή Eπαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας » ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

-Πως αλλάζω γλώσσα;

-Πως βάζω τον τόνο ;

-Πως γράφω κεφαλαία ;

-Ενώ γράφω µε µικρά, πως µπορώ να γράψω κεφαλαία χωρίς να χρησιµοποιήσω το Caps Lock

-Πότε πατώ το κενό (spacebar);

-Πότε πατώ το Enter;

-Πως µπορώ να σβήσω τους κρυφούς χαρακτήρες;

-Πως µεταφέρω κείµενο;

 

-Τι εννοούµε µε τον όρο «Μορφοποίηση χαρακτήρων»;

-Πως θα δείξω στο WORD ποιών γραµµάτων θέλω να αλλάξω την µορφή;

-Που θα βρώ τις εντολές µορφοποίησης;

-Την µορφοποίηση που έχω εφαρµόσει σε ένα µέρος του κειµένου µπορώ να την αντιγράψω και σε άλλο µέρος κειµένου και σε τι µε βοηθά αυτό;

 

-ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

-ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ

-ΠΙΝΑΚΕΣ

-ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

-ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

-ΣΤΥΛ

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ Η ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ

-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ WORD ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

-Δηµιουργία νέας παρουσίασης

-Δηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου

-Αλλάζοντας την προβολή

-Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στη προβολή διάρθρωσης

-Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στην προβολή διαφανειών

-Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών στην προβολή παρουσίασης

-Αποθήκευση παρουσίασης

-Κλείσιµο παρουσίασης και έξοδος

-Ανοίγοντας µια υπάρχουσα παρουσίαση

-Προσθέτοντας και διαγράφοντας διαφάνειες

-Αλλάζοντας τη διάταξη των διαφανειών

-Αλλάζοντας την εµφάνιση µιας παρουσίασης

-Χρησιµοποιώντας τα πρότυπα

-Για να αλλάξουµε το χρώµα του φόντου

-Προσθέτοντας κείµενο µέσα σε Σχήµατα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  44402
Αρ. Προβολών :  262834

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις