Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Χρήστος Μελάς

Περιγραφή

Υπεύθυνος Μαθήματος :

                   Δρ. Μελάς Χρήστος

                   email: melas@hmu.gr

                   Τηλέφωνο: 2810-379788

                   Γραφείο: Πρώτος όροφος ΣΕΥΠ

                               

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: 1o

Εξάμηνο: Α΄

Ώρες Θεωρίας: 2               

Ώρες Εργαστηρίου: 1

Πιστωτικές μονάδες : 4

 

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος, είναι να προσφερθούν στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την αποδοτική εκμετάλλευση αυτών των τεχνολογιών. Στο μεν θεωρητικό σκέλος γίνεται προσέγγιση του τρόπου και των αρχών λειτουργίας ενός υπολογιστικου συστήματος, καθώς και του διαδικτύου, με έμφαση στην χρήση τους στις υπηρεσίες υγείας.

Στο εργαστηριριακό μέρος, καλύπτονται τα αντικείμενα αυτοματοποίησης γραφείου, όπως και οι βασικές γνώσεις διαχείρισης ενός υπολογιστικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  77751
Αρ. Προβολών :  59552

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις