Αναβολή Εργαστηρίου Εισ. στη Στατιστική την Τρίτη 12/3/2019
- Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 -

Τα εργαστήρια Εισαγωγής στη Στατιστική της Τρίτης 12 Μαρτίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η ημερομηνία παράδοσης της 2ης Άσκησης μεταφέρεται στις 19/3/2019.

Οι Διδάσκοντες
Ι. Δημοτίκαλης
Μ. Μαρκάκη