Τμήματα Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίων Στατιστικής
- Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 -

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου Εισαγωγή στη Στατιστική θα γίνει την Τρίτη 28/5

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την κατανομή των φοιτητών/τριων σε ομάδες.

https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/DA106/LAB/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%822019.pdf

Οι διδάσκοντες

Γ. Δημοτίκαλης

Μ. Μαρκάκη