Αναβολή μαθήματος 3/4/2017
- Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 -

Το σημερινό μάθημα  3/4/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο αδυναμίας του διδάσκοντα