Εξεταστέα ύλη
- Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 -

Από το βιβλίο  «Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας» τα κεφάλαια 1 έως 5 (έως σελίδα 154)

Τις διαφάνειες που υπάρχουν στα έγγραφα του μαθήματος