Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος τις 10/12/2013
- Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 -

Το εργαστήριο και η θεωρία του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ δεν θα γίνει στις 10/12/2013. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει στις 13/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 – 21:00