ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 -

Το project του εργαστηρίου έχει αναρτηθεί στο e – class του μαθήματος. Η παρουσίαση - εξέταση του project  θα γίνει προφορικά από ομάδες 2 – 3 φοιτητών. Η ομάδες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί μέχρι 15/01/2014. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν έγκαιρα τις ομάδες ακλουθώντας τον σύνδεσμο