Μοντελοποίηση δεύτερης άσκησης project
- Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 -

X1 Αριθμός διαφημίσεων Ραδιόφωνο

X2 Αριθμός διαφημίσεων Τηλεόραση

X3 Αριθμός διαφημίσεων Τύπος

X4 Αριθμός διαφημίσεων Περιοδικά

 

Z= 1.700*X1+ 67000*X2+2300*X3+2100*X4

μεγιστοποίηση του αριθμού των ατόμων που θα επηρεασθούν

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Π1 1100*Χ1+30000*Χ2+700*Χ3+1500*Χ4>=400.000  θέλει να επηρεάσει τουλάχιστον 400.000 άτομα ηλικιών από 16 έως και 35.

Π2 1200*Χ3+1000*Χ4<=0,3*200. 000 η διαφημιστική επιχείρηση δεν θέλει να ξοδέψει περισσότερο από το 30% του μηνιαίου προϋπολογισμού της στην έντυπή διαφήμιση

Π3 Χ1<=100 αριθμός διαφημίσεων

Π4 Χ2<=10 αριθμός διαφημίσεων

Π5 Χ3<=8 αριθμός διαφημίσεων

Π6 Χ4<=30 αριθμός διαφημίσεων

Π7 Χ3>=2 αριθμός διαφημίσεων

Π8 1000*Χ1+8000*Χ2+1200*Χ3+1000*Χ4<=200.000 κόστος