Βαθμολογία Εργαστηρίου
- Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 -

Καλημέρα, 

στο eclass του μαθήματος, στα έγγραφα (φάκελος εργαστήριο) μπορείτε να δείτε τους τελικούς βαθμούς του εργαστηρίου.

Θυμίζω ότι ο βαθμός προκύπτει κατά 40% από το project και κατά 60% από την τελική εξέταση του εργαστηρίου. Ωστόσο για να μετρήσει ο βαθμός του project έπρεπε να πάρετε στην εξέταση βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4.

καλή συνέχεια με την εξεταστική σας