Βαθμολογία θεωρίας Φεβ. 2012
- Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012 -

Ανακοινώνεται ότι στο χώρο των εγγράφων του eclass υπάρχει το σχετικό αρχείο με τη βαθμολογία θεωρίας ΨΕΕ. Σας ζητώ και πάλι συγνώμη για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.