Βαθμολογία θεωρίας Σεπτ. 2012
- Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 -

Ανακοινώνεται ότι στο χώρο των εγγράφων του eclass υπάρχει το σχετικό αρχείο με τη βαθμολογία θεωρίας ΨΕΕ της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Σας ζητώ μια μεγάλη συγνώμη για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 'Οσοι (πολύ λίγοι) πήραν 4, ο κανονικός τους βαθμός τους είναι πολύ μικρότερος και το 4 ήταν για να μην χάσουν ώρες.