ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΜΕΠΑ
- Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 -

Οι φοιτητές που έχουν εισαχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΕΛΜΕΠΑ θα παρακολουθούν την νέα σελίδα του μαθήματος στο e-class η οποία θα έχει το  χαρακτηριστικό ΕΛΜΕΠΑ δίπλα στον τίτλο του μαθήματος ,στο οποίο και θα εγγραφούν.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχτεί κατά τα προηγούμενα  ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει να παρακολουθούν και να είναι εγγεγραμμένοι σε αυτή την σελίδα του μαθήματος