ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
- Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 -

Οι υπόχρεοι φοιτητές παλαιών εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν την εργαστριακή ομάδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν πρωϊνές ώρες εκτός Παρασκευής στο εργαστήριο ελεύθερης χρήσης (κ. Δενδραλίδη). Διαθέσιμες ομάδες είναι Δευτέρα 6-7 (9 θέσεις), Τρίτη 3-4 και 4-5 και 5-6 και Τετάρτη 5-6. Παρακαλείστε να περάσετε είτε σήμερα (3/10/19) είτε την Δευτέρα (7/10/19) προκειμένου να εγγραφείτε δεσμεύσετε θέση. Τα μαθήματα στο εργαστήριο θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 7/10/19.