ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητοί φοιτητές, 

Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά !

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εξαμήνου, οι τελική εξέταση στο Εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί για όλους τους υπόχρεους φοιτητές την εβδομάδα από την Δευτέρα 17/1/22 μέχρι την Παρασκευή 17/1/22.

Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί την ίδια ημέρα και ώρα σύμφωνα με την εργαστηρική ομάδα στην οποία είναι εγεγραμμένος στο eclass και παρακολούθησε το εργαστήριο κατά την εξέλιξη του εξαμήνου. Η εξέταση με βάση τις μέχρι στιγμής οδηγίες, θα γίνει δια ζώσης (με φυσική παρουσία στο εργαστήριο). Αλλαγές ομάδας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια υπολογιστών για όλους και η τήρηση των μέτρων προστασίας covid-19.