Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
test (KEDIVIM124)Kalliopi Konstantaki
Διαδικασίες ΕΛΜΕΠΑ (KEDIVIM125)George Lemonakis
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ε.Α.Ε) - 1ος Κύκλος (KEDIVIM126)Kalliopi Konstantaki
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ε.Α.Ε) - 2ος Κύκλος (KEDIVIM127)Kalliopi Konstantaki
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ε.Α.Ε) - 3ος Κύκλος (KEDIVIM128)Kalliopi Konstantaki
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ε.Α.Ε) - 4ος Κύκλος (KEDIVIM129)Kalliopi Konstantaki
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ε.Α.Ε) - 5ος Κύκλος (KEDIVIM130)Kalliopi Konstantaki