Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοικητική Οικονομική - Α΄ εξάμηνο ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE101)Δημήτρης Κυρίκος
ΔΛΕ201 - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE108)
ΔΛΕ202 - Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE109)Δρ. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Δρ. Λαδάς Ανέστης, Δρ. Σαμαρά Αγγελική , Δρ.Χαρίλαος Χαρίσης, Ιωάννης Αγγελάκης
ΔΛΕ203 - Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE110)
ΔΛΕ204 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE111)Δρ. Φλώρος Χρ.
ΔΛΕ205 - Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE112)Ταχυνάκης Λαδάς Ταμπουρατζή
ΔΛΕ301 - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE113)Δρ. Λαδάς Ανέστης, Δρ. Σαμαρά Αγγελική
ΔΛΕ302 - Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ στη "Λογιστική και Ελεγκτική" (PGRAD_LE113)Σαμαρά Α., Χαρίσης Χ.
ΔΛΕ303 - Φορολογική Λογιστική - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ στη "Λογιστική και Ελεγκτική" (PGRAD_LE114)Γκίνογλου Δ., Ταμπουρατζή Θ., Κομπάρος Γ., Διονυσόπουλος Α.
ΔΛΕ304 - Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ στη "Λογιστική και Ελεγκτική" (PGRAD_LE115)Ταχυνάκης Π., Ταμπουρατζή Θ.
ΔΛΕ305 - Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ στη "Λογιστική και Ελεγκτική" (PGRAD_LE116)Στεφάνου Κ.
Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δίκαιου - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH266)Ιατράκης Γεώργιος
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (διδασκαλία 9 ωρών με εισηγητή τον Δρ. Χαρίλαο Χαρίση) (PGRAD_LE109 CC)Dr Charilaos Charisis (υπεύθυνος μαθήματος Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Ταχυνάκης)
Στατιστικές & Οικονομετρικές Μέθοδοι - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH263)Αρβανίτης Σταύρος
Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (ΕΜΠ500)Δημήτρης Κυρίκος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH265)Φλώρος Χρήστος
Χρηματοοικονομική Λογιστική - Α΄εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH262)Ταχυνάκης Παναγιώτης, Παυλάτος Οδυσσέας, Κομπάρος Γεώργιος