Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Advanced Topics in Antennas, Propagation of EMF fields, and Wireless Networks (TP275)Dimitris Stratakis - Pallis Evangelos
Advanced Topics In Artificial Intelligence (TP281)Marakakis M.
Advanced Topics in Biomedical Informatics (2020 - 2021) (ECE224)Manolis Tsiknakis
Advanced Topics in Computer Networking (TP291)Spyros Panagiotakis, Vangelis Markakis
Computational Intelligence (TP287)Papadourakis G.
Data Structures and Algorithms ()Paraskevi Fragopoulou, Giannis Xezonakis
Educational Technology (TP282)Kostas Vassilakis, Michael Kalogiannakis
Internet of Things: Technologies and Applications (TP375)Spyros Panagiotakis, Evangelos Markakis
Realistic Multimedia and Animation (M.Sc. Informatics & Multimedia) (TP274)Ioannis Pachoulakis
Topics in Usability Evaluation (TP388)Michael Kalogerakis