Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση, αφενός, της βασικής λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, και αφετέρου των χαρτοφυλακίων και των παράγωγων προϊόντων. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Α. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

•ΚΙΝΔΥΝΟΣ
•ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
•ΜΕΤΟΧΕΣ
•ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
•ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
•ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
• VaR (ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ)
 
Β. Παράγωγα Προϊόντα

•ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΣΜΕ
•ΑΝΣΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
•ΧΠΑ
•ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
•ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ)
•ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1.

Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Πολυμένης Βασίλειος 
 
2.
Εξώφυλλο
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41957435
Έκδοση: 1/2014
Συγγραφείς: ΠΟΥΦΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ISBN: 978-960-9495-40-0
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΔΙΣΙΓΜΑ

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

-

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-