Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1η εβδ • Εισαγωγή στη λήψη Νοσηλευτικού Ιστορικού

2η εβδ • Χαρακτηριστικά Κλινικής Εξέτασης- Τεχνικές Εξέτασης- Γενική Επισκόπηση- Ζωτικά Σημεία

3η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Δέρμα - Κεφαλή- Τράχηλος

4η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Θώρακα - Πνεύμονες

5η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Καρδιαγγειακό Σύστημα - Περιφερικό Αγγειακό Σύστημα

6η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Κοιλιά

7η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Μαστοί - Μασχάλες

8η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Γυναικεία Γεννητικά Όργανα

9η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Ανδρικά Γεννητικά Όργανα - Προστάτης- Κήλες

10η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων Μυοσκελετικό - Νευρικό Σύστημα

11η εβδ • Τεχνικές Εξέτασης- Αναζήτηση συμπτωμάτων στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

12η εβδ • Κλινικές Αποφάσεις Εκτίμηση και Σχεδιασμός

13η εβδ • Κλινικές Αποφάσεις Εκτίμηση και Σχεδιασμός

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

1. να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη μεθόδους κλινικής εξέτασης ασθενών

2. να είναι ικανοί να εντοπίζουν και να καταγράφουν παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς

3. να είναι σε θέση να πάρουν ένα λεπτομερές κλινικό ιστορικό από τους ασθενείς

4. να γνωρίζουν τα απαραίτητα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την κλινική εξέταση

5. να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με τον ασθενή και το περιβάλλον του

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. Owen Epstein, John Cookson, G. David Perkin, and David P. De Bono. Clinical Examination. Mosby; 3rd edition.2003

2. Carolyn Jarvis, Physical Examination and Health Assessment - Text and Mosby's Nursing Video Skills: Physical Examination and Health Assessment Package, Saunders; 5 edition 2007.

3. Betty J. Ackley and Gail B. Ladwig, Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care (Nursing Diagnosis Handbook), Mosby; 8 edition , 2007

4. Sheila Sparks Ralph and Cynthia M Taylor, Sparks and Taylor's Nursing Diagnosis Reference Manual, Lippincott Williams & Wilkins; 7 edition, 2007

5. Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr, and Alice Geissler-Murr, Nursing Diagnosis Manual: Planning, Individualizing And Documenting Client Care, F. A. Davis Company; 1 edition, 2005

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Εισήγηση

Ασκήσεις

Μάθηση κατευθυνόμενη από τους εκπαιδευόμενους (student-led learning)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

ΟΧΙ

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

-

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Bates' Οδηγός για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού, Bickley Lynn S.,Szilagyi Peter G.
Κλινική διάγνωση, ιστορικό και φυσική εξέταση, Swartz Mark Λεπτομέρειες