Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών