Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς)

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς)