Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης)

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης)