Μάρκετινγκ

Ενότητες

Ύλη - Περιγραφή του Μαθήματος

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το μάθηαμ "Μάρκετινγκ" (σειρά διαλέξεων, βιβλιογραφία κτλ.).