ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2016E)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ''ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ'' 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλοι οι ΜΦ θα πρέπει να παραδώσουν ατομική εργασία (αρχείο Word) σε ένα από τα παρακάτω πέντε θέματα στα πλαίσια του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι".

Τα θέματα 1, 2, 3, 4 θα πρέπει να έχουν έκταση 7-10 σελίδες (συμπεριλαμβάνονται η Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα). Εξηγήστε τη θεωρία και τεκμηριώστε την απάντησή σας κάνοντας αναφορά σε σχετικά άρθρα από τη βιβλιογραφία.

Στο θέμα 5 θα πρέπει να συμπεριλάβετε τους υπολογισμούς, τα βήματα επίλυσης και τα απαραίτητα σχόλια (τεκμηριώστε τις απαντήσεις και το σκεπτικό σας δείχνοντας ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το ερώτημα και την απάντηση). Η απλή παράθεση των αριθμητικών αποτελεσμάτων και τύπων δεν επαρκεί.

Η εργασία θα πρέπει να είναι επιμελημένη και ευανάγνωστη. Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται, ελέγχονται για αντιγραφές. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αντιγραφή, είτε από συναδέλφους σας, είτε από εξωτερικές πηγές, η εργασία μηδενίζεται.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής (μέσω eclass): 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής:
08-08-2016 23:55:00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016