ΔΕ10Γ Δομημένος Προγραμματισμός

Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης (Ομάδα Α) - Αικατερινίδης Γιάννης (Ομάδα Β)

Περιγραφή

Κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμού. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C.

 

Δομημένος Προγραμματισμός

Θ:

Ε: 4

Φ:

Υποχρεωτικό

Στόχος/Σκοπός Μαθήματος:

Κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμού. Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C.

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στο προγραμματισμό. Η έννοια της μεταβλητής και οι τύποι της. Τελεστές, διατύπωση εκφράσεων και η δομή ελέγχου ροής if. Δομημένη ανάπτυξη προγραμμάτων. Οι επαναληπτικές εντολές do ... while και for. Οι εντολές switch, break και continue. Η έννοια των συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Αναδρομικές συναρτήσεις. Εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων, πίνακες, αλφαριθμητικά, απαρηθμιτικά και η έννοια της δομής (structure). Δείκτες στη C. Διαχείριση αρχείων και ρεύματα εισόδου και εξόδου αρχείων. Εισαγωγή στη δυναμική διαχείριση μνήμης.

Εργαστήριο:

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C και ανάπτυξη απλών εφαρμογών

Βιβλιογραφία:

P. J. Deitel : C Προγραμματισμός, Εισαγωγή στη C++ και τη Java, Εκδόσεις Γκιούρδα

Περισσότερα  
Κωδικός: DBI101
Τμήμα: XOLD » ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

-ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ C (ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΠ.)

 

-Η ΕΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ

-ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

 

-ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

-ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

 

-ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

-ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

-WHILE

-DO-WHILE

-FOR

 

-ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ

-ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΙ

-ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

-ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ

-ΕΞΟΔΟΣ

-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 

-ΔΗΛΩΣΗ

-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗΣ

-ΚΛΗΣΗ

 

-ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

-ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

-ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

 

-ΔΗΛΩΣΗ

-ΧΡΗΣΗ

-ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ

-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ

-ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

-ΔΗΜΕΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

-ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4841
Αρ. Προβολών :  40529

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις