ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Περιγραφή
Θεωρία και εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού
CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός μαθήματος:

Είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του βασικών εννοιών του γραμμικού προγραμματισμού με την παραλή παρουσίαση των πολλών εφαρμογών του.

Στόχοι μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των παρακάτω εννοιών:

  • Του γραμμικού ως ένα σημαντικό εργαλείο για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Βασικές γνώσεις στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
  • Λύση προβλημάτων με χρήση ΗΥ

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος

  1. Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
  2. Μοντελοποίηση σύνθετων προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
  3. Επίλυση προβλημάτων με την μεθοδολογία simplex – ανάλυση ευαισθησίας
  4. Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (πρόβλημα μεταφοράς και ανάθεσης)
  5. Μοντελοποίηση και λύση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση ΗΥ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

1η εβδομάδα

Θεωρία

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 1

 

Εργαστήριο

Ασκήσεις εξοικειώσεις στο MS Excel

Αυτοματοποιημένη εκτέλεση πράξεων, εισαγωγή συναρτήσεων

 

2η εβδομάδα

Θεωρία

Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό – μοντελοποίηση προβλημάτων δύο μεταβλητών

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 1, 2, 2

 

Εργαστήριο

Ασκήσεις εξοικειώσεις στο MS Excel

Κατασκευή γραφημάτων

 

3η εβδομάδα

Θεωρία

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 4

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 4

 

Εργαστήριο

Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

4η εβδομάδα

Θεωρία

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 4

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 4

 

Εργαστήριο

Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

5η εβδομάδα

Θεωρία

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 2, 3

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

6η εβδομάδα

Θεωρία

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 2, 3

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

7η εβδομάδα

Θεωρία

Εισαγωγή στην μέθοδο simlex

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

8η εβδομάδα

Θεωρία

Εισαγωγή στην μέθοδο simlex - Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5

 

Εργαστήριο

Ανάλυση ευαισθησίας προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

9η εβδομάδα

 Θεωρία

Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5

 

Εργαστήριο

Ανάλυση ευαισθησίας προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

10η εβδομάδα

Θεωρία

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς)

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 10

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 12

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 4

(προσοχή στην ύλη του μαθήματος εμπεριέχεται μόνο η επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και ανάθεσης ως πρόβλημα γραμμικου προγραμματισμού)

 Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων μεταφοράς με χρήση

 

11η εβδομάδα

Θεωρία

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης)

Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 10

Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 12

Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 4

(προσοχή στην ύλη του μαθήματος εμπεριέχεται μόνο η επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και ανάθεσης ως πρόβλημα γραμμικου προγραμματισμού)

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων ανάθεσης με χρήση Η/Υ

 

12η εβδομάδα

 

 

Θεωρία

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση 

Εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο μάθημα

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση με χρήση ΗΥ του προβλήματος που αναπτύχθηκε στην θεωρία του μαθήματος

 

13η εβδομάδα

Θεωρία

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) –  marketing management

Εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο μάθημα

 

Εργαστήριο

Μοντελοποίηση και επίλυση με χρήση ΗΥ του προβλήματος που αναπτύχθηκε στην θεωρία του μαθήματος

 

14η εβδομάδα

Θεωρία

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 

Εργαστήριο

Απορίες φοιτητών για το  project

15η εβδομάδα

Θεωρία

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 

Εργαστήριο

Εξέταση του project

Ενότητες

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά

 

Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό – μοντελοποίηση προβλημάτων δύο μεταβλητών

 

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

 

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

 

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

 

Εισαγωγή στην μέθοδο simlex

 

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας

 

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς)

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης)

 

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση 

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) –  marketing management

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4192
Αρ. Προβολών :  25354

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις