ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Περιγραφή
Θεωρία και εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού
Κωδικός: DD141
Τμήμα: ΣΔΟ - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας » ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά

 

Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό – μοντελοποίηση προβλημάτων δύο μεταβλητών

 

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

 

Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού

 

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών

 

Εισαγωγή στην μέθοδο simlex

 

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

 

Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας

 

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς)

Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης)

 

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση 

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) –  marketing management

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3730
Αρ. Προβολών :  20735

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις