ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ

Περιγραφή
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ: Βασικές έννοιες της Τοπογραφίας, όργανα μέτρησης γωνιών και αποστάσεων, τριγωνομετρία, υψομετρία, πολυγωνομετρία, ταχυμετρία. 1ο, 2ο και 3ο θεμελιώδες πρόβλημα, εμβαδομετρία, ογκομετρία.
Κωδικός: TD102
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

-Εισαγωγή

-Γενικές έννοιες

-Προβολές – συστήματα προβολών

-Εφαρμογές προβολής στη Ελλάδα

-Υψόμετρο – Ισοϋψείς καμπύλη – Ισοδιάσταση

-Αποτύπωση και είδη

-Μονάδες μέτρησης

 

-Γενικά

-Πιθανότερη τιμή σε ένα μέγεθος

-Βάρος ή αξία πιθανότερης τιμής

-Κριτήρια ακρίβειας σειράς μετρήσεων

-Βάρος μέτρησης ή μετρήσεων

-Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων

 

-Εισαγωγή

-Κατακόρυφος τόπου

-Οριζόντιο επίπεδο – Αεροστάθμες

-Το θεοδόλιχο

-Κυριότερες συνθήκες ακρίβειας θεοδόλιχου

-Τοποθέτηση θεοδόλιχου

-Εστίαση – σκόπευση – Ανάγνωση ενδείξεων

-Μέθοδοι μέτρησης οριζοντίων γωνιών

-Μέτρηση κατακόρυφων γωνιών

-Ορθόγωνα

-Χρήση ορθογώνου

 

-Γενικά

-Μηχανική μέθοδος μέτρησης απόστασης - Οργανα

-Μέτρηση απόστασης σε οριζόντιο έδαφος

-Μέτρηση απόστασης σε κεκίμένο έδαφος

-Οπτική μέθοδος μέτρησης απόστασης - Οργανα

-Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος μέτρησης απόστασης - Οργανα

 

-Γενικά

-Σήμανση - επισήμανση -εξασφάλιση σημείου

-Χάραξη ευθυγραμίας

-Χρήση τοπογραφικού οργάνου

-Χρήση ορθογώνου

-Χρήση μετροταινίας

-Παραδείγματα εφαρμογών

 

-Γενικά

-Γωνία διεύθυνσης

-Πρώτο Θεμελιώδες Πρόβλημα

-Δεύτερο Θεμελιώδες Πρόβλημα

-Τρίτο Θεμελιώδες Πρόβλημα

-Αποτύπωση γηπέδων

-Γενικά

-Συσχέτιση σημείων λεπτομερειών με πολυγωνομετρία

-Μέθοδοι οριζοντιογραφικής αποτύπωσης

-Μέθοδος με πλευρομετρήσεις

-Μέθοδος με ορθογώνιες συντεταγμένες

-Μέθοδος με πολικές συντεταγμένες

-Μέθοδος μικτή

-Ταχυμετρία με βοήθεια σταδίας

 

-Μηχανική μέθοδος

-Γραφική μέθοδος

-Ημιγραφική μέθοδος

-Αναλυτική μέθοδος

-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

-Ερμηνεία των ισοϋψών καμπυλών

-Εξέχουσες μορφές εδάφους

-Εισέχουσες μορφές εδάφους

-Σχεδίαση των ισοϋψών καμπυλών

 

-Γενικά περί υψομετρίας

-Γεωμετρική χωροστάθμιση

-Απλή χωροστάθμιση

-Χωροσταθμική όδευση

-Γενικές παρατηρήσεις για την γεωμετρική χωροστάθμηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5793
Αρ. Προβολών :  42137

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις