Κτήρια Ι Εργαστήριο

Athanasia Zacharenaki

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TD191
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο