Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας_old

Triantafyllidis Georgios

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής

θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και

δεξιότητες ώστε να μπορεί να κατανοεί βασικά

ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση και τον

χειρισμό ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις

μεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το

πεδίο συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους

βασικούς αλγόριθμους για αποκατάσταση εικόνων,

βελτίωση, συμπίεση, κλπ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα

Χρωματικοί Χώροι

Συχνοτική ανάλυση

Βελτιστοποίηση εικόνας

Τμηματοποίηση εικόνας

Συμπίεση εικόνας - JPEG

Φιλτράρισμα

Image coding

Χρωματικά Μοντέλα

Συμπίεση video

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3671
Αρ. Προβολών :  26848

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις