Προγραμματισμός τηλεσυνεργασίας
- Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023 - 12:48 μ.μ. -
Η τηλεσυνεργασία με τίτλο "Δομή και αλληλουχία δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων. " προγραμματίστηκε για τις 2023-11-01 16:00:00