Βαθμοί εξέτασης εργαστηρίων Κουναλάκη
- Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012 -

Οι βαθμοί εξέτασης όλων των εργαστηριακών ομάδων με τον Κουναλάκη υπάρχουν στο αρχείο  “Βαθμοί εξέτασης εργαστηριακών ομάδων (Κουναλάκη)“ (finals.pdf) στα έγγραφα του μαθήματος.


Σημειώστε ότι:
- Όποιος/όποια επιθυμεί να το κόψει (για καλύτερο βαθμό) να με ενημερώσει μέχρι την Κυριακή με ένα email
- Όσοι/όσες πήραν 4, είναι χαριστικό με τη λογική να το κατοχυρώσουν και ο πραγματικός βαθμός είναι μικρότερος. Όσοι πραγματικά πήραν 4, έχει γίνει ήδη 5.