Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

-

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

-

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ζερφυρίδης Γ., Διατροφή του Ανθρώπου, Εκδόσεις Γιαχούδη, 2002.
Παπανικολάου Γ., Σύγχρονη Διατροφή-Διαιτολογία. Δίαιτες για όλες τις παθήσεις, Αθήνα, 1982.
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 2002.
Hands E.S.: Nutrients in food, Lippincott Williams & Wilkins publ., London, 2000.