Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά