Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel

Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel